Có món ăn mới, quản lý nhà hàng muốn thêm thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Có món ăn mới, quản lý nhà hàng muốn thêm thì làm thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để khai báo món ăn, thực hiện như sau:

 • Chạm vào dau3gach, chọn Thiết lập.

 • Tại mục Thiết lập danh mục, chọn Thực đơn.

Thiet_lap_danh_muc_thuc_don_1.2

 • Tại tab Món ăn, chạm vào Thêm.
 • Khai báo thông tin món ăn tại tab Thông tin chung.

2monan

 • Lưu ý:
  • Nhà hàng có thể sử dụng mã món ăn mà phần mềm gợi ý theo quy tắc đánh mã món ăn/đồ uống trong phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung hoặc tự nhập mã món ăn theo quy tắc riêng của nhà hàng.
  • Nếu là món đặc trưng của nhà hàng, tích chọn thêm thông tin Là món đặc trưng. Khi đó, món sẽ hiển thị trong danh sách Đặc trưng tại màn hình ghi order cho khách của nhân viên phục vụ.
  • Phần mô tả món ăn sẽ hiện lên màn hình ghi order để nhân viên phục vụ có thêm thông tin tư vấn cho khách hàng.
 • Tại tab Sở thích phục vụ, chạm Thêm.
 • Nhập Sở thích phục vụ và số tiền thu thêm (nếu có).

3monan

 • Chạm Cất.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan