Hiển thị nhanh Khuyến mãi trước khi lập order thì cần làm gì? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Hiển thị nhanh Khuyến mãi trước khi lập order thì cần làm gì?

Để hiển thị nhanh Khuyến mãi trước khi lập order thì Thu ngân thực hiện như sau:

  • Lần đầu sử dụng chương trình thì bật thiết lập.

  • Hoặc vào mục Thiết lập, tích chọn Hiển thị khuyến mại trước khi order

  • Thực hiện lập order mới thì sẽ hiển thị ngay màn hình các chương trình khuyến mãi đang có ở nhà hàng.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan