Quản lý nhà hàng muốn hiển thị các mệnh giá tiền áp dụng khi tính tiền thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nhà hàng muốn hiển thị các mệnh giá tiền áp dụng khi tính tiền thì làm như thế nào?

Khi tính tiền, thu ngân muốn chọn các mệnh giá tiền mà khách hàng thực hiện thanh toán thì quản lý thực hiện thiết lập như sau:

  • Trên trang quản lý chọn Thiết lập hệ thống/ Thiết lập chung
  • Tại mục Đồng tiền sử dụng, nhấn Sửa
  • Nhấn 3 chấm

  • Thực hiện chọn ảnh và nhập mệnh giá tiền nhà hàng muốn sử dụng

  • Nhấn Đồng ý và nhấn Cất để hoàn thành thiết lập
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan