Thiết lập hiển thị màn hình phụ như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập hiển thị màn hình phụ như thế nào?

Với các nhà hàng sử dụng các dòng máy POS 2 màn hình, quản lý/thu ngân có thể thiết lập màn hình phụ để hiển thị thông tin các món khách đã gọi, tổng tiền thanh toán giúp nhà hàng giới thiệu được thông tin các món mới hay chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Thao tác thực hiện như sau:

 • Trên chương trình bán hàng, nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Trên thiết lập Màn hình phụ, Tích chọn Cho phép hiển thị màn hình phụ.

Nhà hàng có 2 lựa chọn hiển thị:

 • Hiển thị logo, nội dung khi gọi món, nội dung sau khi thanh toán.
 • Hiển thị hình ảnh quảng cáo: món mới, món đặc trưng, các chương trình ưu đãi, không gian nhà hàng,…

Trường hợp muốn hiển thị logo, nội dung khi gọi món, nội dung sau khi thanh toán thực hiện như sau:

 • Tích chọn chức năng Chọn logo nhà hàng.
 • Tải lên ảnh logo của nhà hàng. (Trường hợp không tải lên logo, chương trình sẽ mặc định logo phần mềm CUKCUK)
 • Nhập nội dung khi gọi món và nội dung sau khi thanh toán.

 • Khi thu ngân ghi nhận các món khách gọi, chương trình sẽ hiển thị thông tin món, giá bán và tổng số tiền khách cần thanh toán trên màn hình phụ.

Trường hợp hiển thị hình ảnh quảng cáo thực hiện như sau:

 • Tích chọn Chọn ảnh quảng cáo.
 • Tải lên tối đa 5 ảnh để quảng cáo các món mới, món đặc trưng, các chương trình ưu đãi của nhà hàng,…

Lưu ý: Chỉ tải lên các ảnh có đuôi file .jpg, .jpeg, .png, .gif. Để ảnh hiển thị đẹp nhất, chọn các ảnh có kích thước 1024×768 và có dung lương nhỏ hơn 2MB.

 • Khi thu ngân ghi order cho khách, thông tin các món, giá bán, tổng tiền cần thanh toán sẽ được hiển thị bên phải màn hình phụ.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan