Thu ngân muốn thiết lập các chức năng hay dùng theo thói quen thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh
 4. Bán hàng_POS
 5. Thiết lập chung
 6. Thu ngân muốn thiết lập các chức năng hay dùng theo thói quen thì làm như thế nào?

Thu ngân muốn thiết lập các chức năng hay dùng theo thói quen thì làm như thế nào?

Thu ngân có thể sắp xếp các chức năng thường sử dụng lên trước trên danh sách order bằng cách:

 • Trên giao diện màn hình bán hàng, chạm vào biểu tượng  và chọn Thiết lập.
 • Tại phần Thiết lập\Thiết lập chung, chạm vào Thiết lập.

 • Nhấn  để xóa chức năng và chọn chức năng thay thế.

 • Chạm vào LƯU LẠI.
 • Khi đó, thứ tự các chức năng trên order sẽ được thay đổi

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan