Khách hàng thanh toán bằng VCBPAY thì thực hiện thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách hàng thanh toán bằng VCBPAY thì thực hiện thế nào?

Trường hợp nhà hàng chấp nhận hình thức thanh toán bằng VCBPAY, cần thực hiện theo ba bước:

Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán bằng VCBPAY.
Bước 2: Thiết lập ví điện tử VCBPAY trên trang web quản lý.
Bước 
3: Xác nhận thu tiền khi khách hàng thanh toán hóa đơn bằng VCBPAY.
Chi tiết các bước như sau:
1. Quản lý nhà hàng muốn sử dụng hình thức thanh toán bằng VCBPAY

 • Tạo tài khoản trên ví VCBPAY
Chủ nhà hàng tạo tài khoản ví VCBPAY bằng cách đăng ký trực tiếp với VCBPAY hoặc có thể đăng ký thông tin ví trên trang quản lý của CUKCUK. Hệ thống CUKCUK sẽ chuyển thông tin đăng ký tài khoản ví của nhà hàng cho đối tác VCBPAY. Đối tác VCBPAY sẽ liên hệ với chủ nhà hàng để hướng dẫn tạo tài khoản ví.

 • Gửi yêu cầu sử dụng tính năng VCBPAY đến NVKD.
 • NVKD sẽ chuyển yêu cầu về dự án và dự án thêm tính năng cho khách hàng.

2. Khách hàng truy cập trang web Quản lý và thiết lập kết nối VCBPAY.

 • Trên trang quản lý vào Danh mục\Thẻ ngân hàng/ví điện tử, chọn VCBPAY và ấn Thiết lập, nhập đầy đủ thông tin MerchantCode, MerchantName, TerminalId, StoreId, MerchantCity (5 thông tin này được VCBPAY cung cấp sau khi khách hàng đăng ký thành công tài khoản với VCBPAY) ấn Cất để hoàn thành thiết lập.


Lưu ý:
– Đối với nhà hàng chuỗi chỉ được phép thiết lập khi đứng trên chuỗi nhà hàng.
– Trường hợp nhà hàng chưa có tài khoản VCBPAY ấn Đăng ký tại đây trên màn hình thiết lập, chương trình sẻ gửi thông tin đăng ký tài khoản đến đối tác VCBPAY. Sau đó, nhân viên tư vấn của VCBPAY sẽ liên hệ với khách hàng để tạo tài khoản.
 • Sau khi thiết lập, trên màn hình Thu tiền sẽ hiển thị hình thức thanh toán VCBPAY.

3. Khi khách thanh toán hóa đơn bằng hình thức VCBPAY, thực hiện xác nhận thu tiền theo hướng dẫn sau:
Thu ngân

 • Tại màn hình Thu tiền, lựa chọn hình thức thanh toán VCB.

 

 • Đưa khách hàng quét QRCode trên màn hình thanh toán.

 

 

 

 

 • Hoặc dùng chức năng In Mã để in QRCode cho khách hàng.

 

 

 

Khách hàng

 • Mở ứng dụng VCBPAY và thực hiện quét QRCode thu ngân nhà hàng cung cấp.

 

 


 

 

 • Kiểm tra thông tin thanh toán và nhấn Tiếp tục. Nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại, nhấn Tiếp tục.

 

 


 

 

 

 

 

Thu ngân

 • Thu ngân sẽ nhận được kết quả thanh toán thành công, phần mềm ghi nhận hình thức thanh toán bằng VCBPAY vào hóa đơn. Ấn ĐÓNG hoặc IN & ĐÓNG để hoàn tất thu tiền.

 

 

 

Cập nhật 10/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan