Thiết lập đồng tiền quy đổi như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập đồng tiền quy đổi như thế nào?

Tại các nhà hàng cho phép thanh toán bằng nhiều loại tiền khác nhau như USD, EUR, … khi thực hiện thanh toán thu ngân muốn trên phiếu in hóa đơn hiển thị số tiền còn phải thu của khách hàng ra các đơn vị tiền tệ khác nhau để không mất thời gian tính toán thủ công và báo khách hàng. Để thực hiện chức năng này, nhà hàng thực hiện thiết lập tiền quy đổi như sau:
  • Bước 1: Thiết lập loại tiền quy đổi
    • Nhấn chọn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Đồng tiền sử dụng, chọn Thiết lập loại tiền quy đổi
    • Trên giao diện màn hình Thiết lập loại tiền quy đổi, chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi nhấn Đồng ý

  • Bước 2: Thu ngân thực hiện thu tiền khách hàng và in hóa đơn
    • Thu ngân thực hiện thu tiền khách hàng, trên giao diện màn hình Tính tiền, click iconđể hiển thị số tiền quy đổi theo các loại tiền đã được thiết lập
    • Thu ngân thực hiện in tạm tính/in hóa đơn gửi khách hàng
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan