Khi bắt đầu bán hàng thu ngân nhận ca như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khi bắt đầu bán hàng thu ngân nhận ca như thế nào?

1. Mục đích

Giúp thu ngân mở ca làm việc, ghi nhận số tiền bàn giao từ thu ngân của ca trước.
2. Các bước thực hiện
1. Thu ngân đăng nhập vào phần mềm. Thực hiện thu tiền (Order, Đặt cọc, Giao hàng, …) chương trình sẽ yêu cầu Mở ca làm việc và tự động lựa chọn ca làm việc theo thiết lập của quản lý tại Danh mục/Ca làm việc.
2. Nhập số tiền bàn giao từ thu ngân ca trước. Nhấn ĐỒNG Ý để mở ca.

Cập nhật 12/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan