Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu? (Tablet) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu? (Tablet)

Để lấy lại mật khẩu đăng nhập, thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

dksd05.1

  • Nhập đường dẫn nhà hàng và tên đăng nhập.
  • Nhấn Lấy lại mật khẩu.

  • Chương trình sẽ gửi Thông tin thay đổi mật khẩu vào địa chỉ email tài khoản đã khai báo tại Danh mục/Nhân viên.
  • Truy cập vào địa chỉ email cá nhân, nhấn vào liên kết xác nhận đổi mật khẩu để nhận mật khẩu mới.

  • Nhấn vào thông tin Click here để xác nhận.

  • Chương trình sẽ gửi mật khẩu tạm thời đến email cá nhân.

  • Thực hiện đăng nhập với mật khẩu mới và đổi lại mật khẩu.
Cập nhật 29/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan