Quản lý nhà hàng có thể sửa hóa đơn sai như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nhà hàng có thể sửa hóa đơn sai như thế nào?

Trường hợp phát hiện hoá đơn bị lập sai, quản lý nhà hàng có thể cho phép sửa lại những hoá đơn đó nếu:

  • Ca làm việc của thu ngân lập hoá đơn sai chưa bị đóng lại.
  • Việc cho phép sửa hoá đơn phải được thực hiện trên cùng thiết bị đã được sử dụng để lập hoá bị sai.

Chức năng này được thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng dau3gach.
  • Chọn Huỷ hoá đơn.
  • Nhấn Cho sửa lại trên hóa đơn muốn sửa.

  • Thực hiện sửa lại hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp thực hiện chức năng cho phép Sửa hoá đơn trên giao diện phần mềm, được đăng nhập bằng tài khoản thu ngân, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu nhập tài khoản của quản lý.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan