Quản lý nhà hàng huỷ hóa đơn sai như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nhà hàng huỷ hóa đơn sai như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Trường hợp phát hiện hoá đơn bị lập sai, quản lý nhà hàng có thể sử dụng tablet để huỷ những hoá đơn đó nếu:

  • Ca làm việc của thu ngân lập hoá đơn sai chưa bị đóng lại.
  • Việc huỷ hoá đơn phải được thực hiện trên cùng thiết bị đã được sử dụng để lập hoá bị sai.

Chức năng này được thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng dau3gach.
  • Chọn Huỷ hoá đơn.
  • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_huy_hoa_don đối với hoá đơn cần huỷ.

  • Chọn lý do huỷ từ danh sách hoặc nhập trực tiếp lý do huỷ.
  • Với các lý do được nhập trực tiếp sẽ được hệ thống tự động lưu vào danh sách để phục vụ cho những lần huỷ sau.

huyhoadon02

  • Chạm vào Có.

Lưu ý: 

  • Trường hợp thực hiện chức năng Huỷ hoá đơn trên giao diện phần mềm, được đăng nhập bằng tài khoản thu ngân, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu nhập tài khoản của quản lý.

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan