Quản lý nhà hàng thêm mặt hàng khác thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nhà hàng thêm mặt hàng khác thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để khai báo các mặt hàng khác, thực hiện như sau:

  • Chạm vào dau3gach, chọn Thiết lập.

  • Tại mục Thiết lập danh mục, chạm vào Thực đơn.

Thiet_lap_danh_muc_thuc_don_1.2

  • Chọn loại Khác.
  • Khai báo thông tin tại tab Thông tin chung.
  • Chạm Cất.

2khac

Lưu ý: Quản lý nhà hàng có thể khai báo mặt hàng khác bằng cách nhấn chọn tab Khác, chạm Thêm. Lúc này, hệ thống sẽ mặc định loại là Khác.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan