Quản lý nhà hàng thêm nhóm thực đơn thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nhà hàng thêm nhóm thực đơn thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để khai báo nhóm thực đơn, thực hiện như sau:

  • Chạm vào dau3gach, chọn Thiết lập.

  • Tại mục Thiết lập danh mục, chạm vào Nhóm thực đơn.

Thiet_lap_danh_muc_nhom_thuc_don_1.2

  • Chạm vàoThêm. Khai báo các thông tin Nhóm thực đơn.
  • Chạm vào Cất.

2nhomthucdon

  • Sau khi khai báo hoàn thành, nhân viên ghi order sẽ nhìn thấy danh sách món xuất hiện theo từng nhóm, giúp dễ dàng tìm kiếm và phục vụ khách hàng.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan