Thêm đồ uống vào thực đơn như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm đồ uống vào thực đơn như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để khai báo đồ uống, thực hiện như sau:

 • Chạm vào dau3gach, chọn Thiết lập.

 • Tại mục Thiết lập danh mục, chọn Thực đơn.

Thiet_lap_danh_muc_thuc_don_1.2

 • Chạm vào Thêm, chọn loại là Đồ uống.
 • Khai báo các thông tin tại tab Thông tin chung.

2douong

 • Lưu ý:
  • Nhà hàng có thể sử dụng mã đồ uống mà phần mềm gợi ý theo quy tắc đánh mã món ăn/đồ uống trong phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung hoặc tự nhập mã đồ uống theo quy tắc riêng của nhà hàng.
  • Nếu là đồ uống đặc trưng của nhà hàng, tích chọn thêm thông tin Là món đặc trưng. Khi đó, đồ uống sẽ hiển thị trong danh sách Đặc trưng tại màn hình ghi order cho khách của nhân viên phục vụ.
  • Phần mô tả đồ uống sẽ hiện lên màn hình ghi order để nhân viên phục vụ có thêm thông tin tư vấn cho khách hàng.
 • Tại tab Sở thích phục vụ, chạm vào Thêm.
 • Nhập sở thích phục vụ và số tiền thu thêm (nếu có).

3douong

 • Chạm Cất.

Lưu ý: Quản lý nhà hàng có thể khai báo thêm đồ uống bằng cách chọn tab Đồ uống/nhấn Thêm. Lúc này, hệ thống sẽ mặc định sẵn loại là Đồ uống.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan