Thu ngân sửa lại món bị ghi nhầm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân sửa lại món bị ghi nhầm như thế nào?

Trường hợp ghi nhầm món khách gọi, nhân viên ghi order có thể sửa lại như sau:

  • Chạm vào biểu tượng  bên cạnh món bị ghi nhầm.
  • Chọn Xóa món.

  • Ghi lại món vào order.
  • Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô Số lượng rồi chọn món.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan