Trả lại hàng mua - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Trả lại hàng mua

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng ghi nhận việc trả lại hàng mua theo các cách khác nhau như:

Lập chứng từ trả lại hàng mua thông thường

Lập chứng từ trả lại hàng mua từ phiếu nhập hàng

Lập chứng từ trả lại hàng mua dựa trên số liệu của lần trả lại hàng trước đó

2. Các trường hợp nghiệp v
2.1. Lập chứng từ trả lại hàng mua thông thường

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập chứng từ trả lại hàng mua, thực hiện như sau:

1. Chọn Mua hàng\Trả lại hàng mua.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo chi tiết chứng từ trả lại hàng mua.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn trong kho.

2.2. Lập chứng từ trả lại hàng mua từ phiếu nhập hàng

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập chứng từ trả lại hàng mua từ phiếu nhập hàng, thực hiện như sau:
Cách 1: Lập chứng từ trả lại hàng mua từ phiếu nhập hàng theo thông tin nhà cung cấp.
1. Chọn Mua hàng\Trả lại hàng mua.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhấn vào biểu tượng kính lúp

4. Khai báo thêm thông tin cho chứng từ trả lại hàng mua: hình thức thanh toán, lý do xuất, ngày xuất,…

5. Nhấn Cất.
Cách 2: Lập chứng từ trả lại hàng mua từ phiếu nhập hàng theo thông tin số phiếu nhập.
1. Chọn Mua hàng\Trả lại hàng mua.
2. Nhấn Thêm.
3. Nhấn vào biểu tượng kính lúp chọn Số phiếu nhập.

4. Khai báo thêm thông tin cho chứng từ trả lại hàng mua: hình thức thanh toán, lý do xuất, ngày xuất,…
5. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn trong kho.

2.3. Lập chứng từ trả lại hàng mua dựa trên số liệu của lần trả lại hàng trước đó

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập chứng từ trả lại hàng mua từ một chứng từ trả lại hàng mua đã lập, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Trả lại hàng mua.

2. Chọn một chứng từ trả lại hàng mua đã có trên danh sách.

3. Nhấn Xem.

4. Chọn Tiện ích\Sao chép trả lại hàng mua.

5. Sửa lại thông tin chứng từ trả lại hàng mua cho phù hợp như: lý do xuất, ngày xuất,…

6. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn trong kho.

3. Lưu ý

1. Nếu muốn hiển thị thêm các cột Thuế trên chứng từ trả lại hàng mua, thì cần tích chọn “Hiển thị thông tin tiền chiết khấu, tiền thuế trên Phiếu nhập hàng, Đơn đặt hàng, Phiếu trả lại hàng mua” tại phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Tab Mua hàng/Bán hàng\Phần Bán hàng.

2. Nếu tích chọn Giảm trừ công nợ, thì tổng số tiền lương tương đương với tổng giá trị của các nguyên vật liệu bị trả lại sẽ được tự động cập nhật vào phần Theo dõi công nợ nhà cung cấp.

3. Nếu lựa chọn nhận lại bằng Tiền mặt/tiền gửi, thì sau khi chứng từ được cất giữ, thông tin phiếu thu/chuyển khoản sẽ được quản lí tại Quỹ tiền mặt/Quỹ tiền gửi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan