Theo dõi công nợ nhà cung cấp - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi công nợ nhà cung cấp

1. Mục đích
Cho phép quản lí nhà hàng theo dõi công nợ đối với các nhà cung cấp
.
2. Các bước thực hiện

1. Vào Báo cáo\Công nợ.
2. Nhấn Chọn báo cáo.
3. Chọn báo cáo Công nợ nhà cung cấp
.


4. Thiết lập điều kiện để thống kê báo cáo.
5. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan