Ghi nhận đặt chỗ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ghi nhận đặt chỗ

1. Mục đích
Giúp lễ tân ghi lại yêu cầu của khách khi khách liên hệ đặt chỗ trên phần mềm.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Chọn biểu tượng trên Sổ đặt chỗ.
2. Khai báo thông tin khách đặt chỗ trên cửa sổ Đặt chỗ.

3. Nếu khách đặt bàn:
Nhấn XEM SƠ ĐỒ để chọn bàn cho khách. Tích chọn tầng, chọn bàn theo yêu cầu.

4. Nếu khách đặt món: Gõ tên món vào phần Yêu cầu đặt món hoặc nhấn XEM THỰC ĐƠN để chọn món.

5. Nhấn Đồng ý.
c. Lưu ý

  • Nhấn để thay đổi thông tin đặt chỗ của khách.

4. Lưu ý

1. Trường hợp nhà hàng sử dụng 5Food để tích điểm và quản lý thông tin thành viên. Khi ghi nhận thông tin giao hàng, chương trình bắt buộc thông tin khách hàng đã tồn tại trên hệ thống.

  • Thực hiện lựa chọn khách hàng từ danh sách.
  • Trường hợp chưa có khách hàng, nhấn biểu tượng để thêm thông tin khách.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan