Khách đến nhận bàn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách đến nhận bàn

1. Mục đích
Giúp lễ tân ghi nhận việc khách đến nhận bàn trên phần mềm.
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Chọn thông tin đặt chỗ của khách.
2. Tích chọn biểu tượng để xác nhận khách đã nhận bàn.

c. Lưu ý
1. Sau khi xác nhận nhận bàn, phần mềm tự động chuyển order đặt chỗ vào màn hình danh sách order Đang phục vụ của nhân viên ghi order và màn hình danh sách order Chờ thanh toán của thu ngân.
2. Những đặt chỗ đã quá giờ mà khách chưa đến nhận bàn thì trên màn hình Chờ xếp bàn hoặc Khách sắp đến sẽ hiển thị màu đỏ.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan