Đặt món cho khách - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Đặt món cho khách

1. Mục đích

Giúp lễ tân ghi nhận các món khách đặt trước trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

1. Tại thông tin đặt chỗ của khách, nhấn biểu tượng để đặt món cho khách.
2. Chọn món khách đặt trước.
3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nhấn vào biểu tượng để thêm ghi chú chế biến cho khách.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan