Ẩn trường thông tin tên Khách hàng khi xuất hóa đơn điện tử qua máy tính tiền theo quy định mới của CQT - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ẩn trường thông tin tên Khách hàng khi xuất hóa đơn điện tử qua máy tính tiền theo quy định mới của CQT

Mục đích:

Hiện nay, khi phát hành HĐĐT từ máy tính tiền, nhà hàng có thể nhập Tên khách hàngTên công ty tại form ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, theo quy định mới 1510 về HĐĐT từ Máy tính tiền của CQT, trên mẫu hóa đơn chỉ hiển thị 4 trường thông tin như: Tên người mua hàng, Mã số thuế, điện thoại CCCD nên khi đồng bộ hóa đơn lên CQT sẽ chỉ ghi nhận duy nhất trường Tên người mua hàng dẫn đến thiếu thông tin khách hàng. Vì vậy, kể từ phiên bản R108, MISA CukCuk đã đáp ứng nghiệp vụ ẩn trường thông tin Tên khách hàng khi xuất hóa đơn điện từ từ máy tính tiền

Chi tiết thay đổi:

1. Đối với nhà hàng phát hành hóa đơn điện tử qua máy tính tiền

Trên trang quản lý, tại màn hình Thiết lập khác, phần Thông tin mặc định khi khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn điện tử: 

– Dòng Tên công ty đổi thành Tên người mua/Tên công ty

Tại form ghi nhận thông tin phát hành, quản lý có theo dõi thông tin khách hàng với những trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn điện tử

– Nếu khách hàng không lấy hóa đơn (không điền thông tin vào form ghi nhận thông tin xuất HĐĐT) thì mặc định:

  • Tên người mua/Tên công ty: Lấy theo thông tin mặc định khi khách không yêu cầu lấy hóa đơn trên trang quản lý
  • Tên người nhận: Lấy theo thiết lập Tên khách hàng khi khách không yêu cầu lấy hóa đơn trên trang quản lý

Trường hợp 2: Khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn điện tử

Tại form ghi nhận thông tin phát hành:

  • Ẩn trường thông tin Tên khách hàng
  • Đổi trường thông tin Tên công ty thành Tên người mua/Tên công ty như ảnh dưới đây

Ngoài ra, với trường hợp nhà hàng phát hành hóa đơn điện tử trên trang quản lý, nếu điền thông tin xuất hóa đơn vào form ghi nhận thông tin trên phần mềm bán hàng PC thì:

  • Cột Tên người mua/ Tên công ty lấy theo thông tin đã nhập tại dòng Tên người mua/ Tên công ty
  • Cột Tên người nhận lấy theo thông tin Tên khách hàng

2. Đối với nhà hàng phát hành hóa đơn có mã/không mã

Tại form ghi nhận thông tin trên phần mềm bán hàng PC:

– Đổi trường thông tin Tên công ty thành Tên người mua/Tên công ty

Sau khi ghi nhận thông tin khách hàng thành công dưới phần mềm bán hàng PC, trên trang quản lý phần mềm ghi nhận thông tin như sau:

  • Cột Tên người mua/Tên công ty lấy theo thông tin đã nhập tại dòng Tên người mua/ Tên công ty
  • Cột Tên người nhận lấy theo thông tin Tên khách hàng

Lưu ý:

– Với những nhà hàng chưa nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất, nếu người dùng nhập tên khách hàng tại form ghi nhận thông tin thì chương trình sẽ không đẩy hóa đơn sang MeInvoice

– Khi in mẫu hóa đơn bán hàng, phần thông tin hóa đơn GTGT phát hành qua máy tính tiền:

  • Bỏ dòng Tên người mua hàng
  • Đổi Tên đơn vị thành Tên người mua/ Tên công ty

Chúc Anh chị thực hiện thành công!

Cập nhật 16/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan