Thu ngân ghi nhận thông tin khách lấy HĐ GTGT như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân ghi nhận thông tin khách lấy HĐ GTGT như thế nào?

1. Mục đích
Hướng dẫn thu ngân ghi nhận thông tin Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế của khách lấy hóa đơn GTGT

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Quản lý đăng nhập vào trang quản lý CUKCUK trên web
Bước 2: Vào Thiết lập chung\Mua hàng, bán hàng -> tích chọn “Nhà hàng có xuất hóa đơn GTGT”

Bước 3: Thu ngân khi tính tiền cho khách thì ghi nhận thông tin tại màn hình tính tiền trên ứng dụng bán hàng PC
– Nhấn nút Khác
– Nhấn Khách lấy HĐ GTGT
– Nhập thông tin và nhấn Đồng ý

Khi đó thông tin khách lấy hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến kế toán của nhà hàng.
Kế toán nhà hàng khi phát hành hóa đơn điện tử trên trang quản lý CUKCUK Web sẽ không cần nhập lại các thông tin này nữa

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan