Quên mật khẩu meInvoice thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quên mật khẩu meInvoice thì làm thế nào?

1. Mục đích
Giúp nhà hàng lấy lại mật khẩu sử dụng meInvoice trong trường hợp quên mật khẩu
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Truy cập vào trang web https://app2.meinvoice.vn/ nhấn Đăng nhập

Bước 2: Nhấn Quên mật khẩu

Bước 3: Nhập mã số thuế của nhà hàng và nhập email hoặc số điện thoại đã dùng để mua phần mềm meInvoice và nhập mã xác nhận
sau đó nhấn Lấy lại mật khẩu

Bước 4: Kiểm tra email và nhấn vào liên kết trên email để xác nhận đổi lại mật khẩu

Bước 5: nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu sau đó nhấn xác nhận mật khẩu

Bước 6: Nhấn chữ “vào đây” để đăng nhập lại meInvoice với tài khoản mới

Sau khi nhập lại mật khẩu mới bên meInvoice, anh/chị cần kết nối lại CUKCUK với meInvoice theo mật khẩu mới

Đăng nhập vào CUKCUK WEB
Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\Kết nối meInvoice
Nhập thông tin mã số thuế đơn vị, email hoặc số điện thoại đã đăng ký meInvoice và mật khẩu mới

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan