Kiểm tra thông tin tài nguyên meInvoice như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kiểm tra thông tin tài nguyên meInvoice như thế nào?

1. Mục đích
Để kế toán có thể phát hành được hóa đơn điện tử trên CUKCUK thì nhà hàng cần phải có thuê bao meInvoice; và phải còn hóa đơn được sử dụng.
Vậy chủ nhà hàng/kế toán cần nắm được thông tin tài nguyên của phần mềm meInvoice bao gồm: ngày hết hạn sử dụng phần mềm và tổng số hóa đơn đã mua và số hóa đơn còn được sử dụng.

2. Các bước thực hiện

Kế toán khi xuất hóa đơn có thể xem thông tin tài nguyên trên màn hình phát hành hóa đơn

Hoặc đăng nhập vào website http://meinvoice.vn/
Vào Bàn làm việc để xem thông tin

Hoặc nhấn vào Hệ thống\Thông tin tài nguyên để kiểm tra tài nguyên meInvoice

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan