Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?

Trong trường hợp nhà hàng có phát hành thẻ thành viên đến khách hàng, khi khách hàng đến dùng bữa sẽ được tích điểm theo chính sách phát hành thẻ của nhà hàng. Ngoài ra, khách cũng có thể sử dụng điểm đã tích lũy để thanh toán. Thao tác ghi nhận thẻ thành viên của khách hàng trên phần mềm như sau:

  • Khi thanh toán cho khách hàng, nhập Mã thành viên khách hàng cung cấp tại thông tin Mã thành viên, nhấn biểu tượng . (Khách hàng sử dụng ứng dụng 5FOOD Mobile đều được cấp 1 Mã thành viên.

  • Trường hợp khách chưa là thành viên nhà hàng, chương trình hiển thị màn hình Thêm thành viên. Thực hiện nhập các thông tin để thêm thành viên.
  • Trường hợp khách sử dụng điểm để thanh toán:
  • Nhấn Điểm.
  • Nhập số điểm khách sử dụng tại thông tin Số điểm sử dụng. Nhấn Đồng ý.

  • Trong trường hợp khách sử dụng điểm thanh toán, cần yêu cầu khách xác nhận sử dụng điểm trên ứng dụng 5FOOD Mobile (Xem hướng dẫn tại đây)

Lưu ý: Khi khách sử dụng điểm để thanh toán, bắt buộc trên máy thu ngân và thiết bị của khách hàng phải có mạng Internet.
Việc thanh toán phải diễn ra trong vòng 2 phút từ khi khách hàng xác nhận thanh toán.

Cập nhật 09/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan