Quản lý nhà hàng muốn thu ngân luôn phải in hóa đơn khi thực hiện thu tiền hóa đơn thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các câu hỏi thường gặp _CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Các câu hỏi thường gặp dành cho thu ngân
  5. Nghiệp vụ Tính tiền
  6. Quản lý nhà hàng muốn thu ngân luôn phải in hóa đơn khi thực hiện thu tiền hóa đơn thì làm thế nào?

Quản lý nhà hàng muốn thu ngân luôn phải in hóa đơn khi thực hiện thu tiền hóa đơn thì làm thế nào?

Để tránh gian lận, Quản lý nhà hàng muốn thu ngân luôn phải in hóa đơn khi thực hiện thu tiền hóa đơn thì thực hiện như sau:

Vào trang quản lý, Thiết lập Mua hàng/Bán hàng, tích chọn “Bắt buộc thu ngân in hóa đơn khi thu tiền”

Khi đó trên các thiết bị bán hàng, thu ngân khi thu tiền sẽ luôn phải in hóa đơn

 

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận