Làm thế nào để hiển thị khoản phí dịch vụ trên hóa đơn thanh toán? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để hiển thị khoản phí dịch vụ trên hóa đơn thanh toán?

Để hiển thị khoản phí dịch vụ trên hóa đơn thanh toán, nhà hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Quản lý cần thiết lập “Tính phí dịch vụ” tại nhà hàng để hiển thị thêm khoản Phí dịch vụ trên màn hình tính tiền.

Bước 2: Thu ngân có thể tích chọn/bỏ chọn áp dụng Phí dịch vụ khi quản lý thiết lập Cho phép thu ngân thay đổi phí dịch vụ theo thời gian.

Lưu ý: Trong trường hợp quản lý không tích chọn “Tính phí dịch vụ cho đơn hàng mang về/đơn giao hàng” thì mặc định chỉ tính phí cho đơn tại nhà hàng, đơn mang về và giao hàng không tính phí.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận