Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, nhân viên ghi order muốn in phiếu tạm tính cho khách hàng kiểm tra thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các câu hỏi thường gặp _CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Các câu hỏi thường gặp dành cho thu ngân
  5. Nghiệp vụ Tính tiền
  6. Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, nhân viên ghi order muốn in phiếu tạm tính cho khách hàng kiểm tra thì làm thế nào?

Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, nhân viên ghi order muốn in phiếu tạm tính cho khách hàng kiểm tra thì làm thế nào?

Nhân Viên ghi order kiêm thu tiền sử dụng điện thoại muốn in phiếu tạm tính đưa khách kiểm tra trước sau đó mới Thu tiền và in hóa đơn để tránh tính tiền sai và phải sửa lại hóa đơn đã thu tiền thực hiện như thiết lập máy in cho thu ngân.

Xem thiết lập máy in cho thu ngân tại đây.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận