Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?

Đối với các nhà hàng không bao giờ tính khuyến mại, thuế, phí, không in tạm tính, thu ngân có thể hạn chế bớt thao tác khi tính và thu tiền, chi tiết các bước thực hiện như sau:

  • Nhấn vào biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Tại mục Thiết lập chung, nhấn Sửa.
  • Tích chọn Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền.
  • Nhấn Cất.
  • Khi thu ngân tính tiền cho khách, phần mềm sẽ hiển thị ngay màn hình Thu tiền.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan