Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?

Để thu ngân tính tiền cho khách nhanh hơn, đối với một số chương trình khuyến mại, phần mềm sẽ tự động áp dụng khi tính tiền cho khách. Các trường hợp quản lý có thể thiết lập Tự động áp dụng chương trình khuyến mại khi tính tiền:

  • Áp dụng cho toàn bộ khách hàng hoặc hạng thẻ.
  • Không có điều kiên về giá trị hóa đơn hoặc số lượng mặt hàng.
  • Không giới hạn thời gian áp dụng theo ngày trong tuần hoặc giờ trong ngày.
Với các trường hợp khuyến mại này, khi thiết lập có thể tích chọn thông tin Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền.

Khi thu ngân tính tiền cho khách, chương trình khuyến mại sẽ tự động được áp dụng.

Lưu ý: Với các nhà hàng hoạt động theo mô hình Phục vụ nhanh, để chương trình khuyến mại được áp dụng tự động, cần thực hiện:

  • Sau khi ghi order các món khách gọi, nhấn biểu tượng trên màn hình.

  • Chương trình sẽ tự động tích chọn chương trình khuyến mại cho khách, nhấn Đồng ý để xác nhận.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan