Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Tính tiền
 6. Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Tính tiền
 6. Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?

Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?

Khi khách yêu cầu thanh toán, thu ngân sẽ chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order để xác nhận với khách hàng.
I. Trường hợp nhân viên ghi order sử dụng máy tính bảng.
1. Quản lý nhà hàng thiết lập thông tin nhà hàng.
 • Nhấn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.
 • Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
 • Tại phần Bán hàng, nhấn Sửa.
 • Bỏ tích chọn Có in phiếu tạm tính.
 • Nhấn Cất.

2. Nhấn Gửi tạm tính tại màn hình tính tiền của thu ngân để chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order.

3. Tại màn hình của nhân viên ghi order, chạm vào Phiếu tạm tính.
4. Chạm vào order vừa gửi yêu cầu thanh toán để xem phiếu tạm tính.

II. Trường hợp nhân viên ghi order không sử dụng thiết bị.

1. Quản lý nhà hàng thiết lập thông tin nhà hàng.

 • Nhấn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.
 • Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
 • Tại phần Bán hàng, nhấn Sửa.
 • Tích chọn Có in phiếu tạm tính.
 • Nhấn Cất.

2. Nhấn In tạm tính tại màn hình tính tiền của thu ngân.


Khi đó, phiếu tạm tính sẽ được in ra tại máy in của thu ngân, nhân viên phục vụ sẽ đưa phiếu tạm tính cho khách để xác nhận.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan