Ghi order cho khách đến ăn uống tại nhà hàng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ghi order cho khách đến ăn uống tại nhà hàng?

Xem phim hướng dẫn

Trường hợp nhà hàng sử dụng mô hình phục vụ nhanh, khi khách đến ăn uống tại nhà hàng, thu ngân thực hiện các thao tác như sau:

  • Tại màn hình Thêm order, chạm vào ảnh món ăn để thêm món. Số lần chạm tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô số lượng bên cạnh món để nhập nhanh.

QS-ghi-order-01

  • Trường hợp khách có yêu cầu thêm cho món thì chạm vào món và ghi nhận cho khách.

  • Chạm biểu tượng bieu-tuong-ngoi-tai-ban và tích chọn Ngồi tại bàn hoặc Gói mang về.
  • Trường hợp món bị ghi nhầm, chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-cham bên cạnh món và chọn Hủy món.
  • Trường hợp giảm giá món hoặc tặng món trực tiếp cho khách thì chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-cham và chọn Giảm giá/Món mời.
  • Với trường hợp khách ngồi tại bàn, nhập thông tin bieu-tuong-so-cho tương ứng với order của khách.
  • Sau đó nhấn vào Cất để lưu thông tin order.

QS-ghi-order-08

  • Các order sẽ được quản lý tại tab Danh sách order.
  • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-vach và chọn Danh sách order.

QS-ghi-order-12

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan