Ghi order giao hàng cho khách tại nhà hàng phục vụ nhanh thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Thu ngân nhà hàng Phục vụ nhanh
 4. Ghi order giao hàng cho khách tại nhà hàng phục vụ nhanh thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. CUKCUK – Bán hàng (Tablet)
 4. Thu ngân nhà hàng Phục vụ nhanh
 5. Ghi order giao hàng cho khách tại nhà hàng phục vụ nhanh thì làm thế nào?

Ghi order giao hàng cho khách tại nhà hàng phục vụ nhanh thì làm thế nào?

Đối với nhà hàng phục vụ nhanh, trường hợp khách yêu cầu giao hàng tận nơi thì thao tác thực hiện như sau:

Ghi order

 • Tại màn hình order, chạm vào ảnh món ăn để thêm món. Số lần chạm tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô số lượng bên cạnh món để nhập nhanh.

QS-ghi-order-01

 • Trường hợp khách có yêu cầu thêm cho món thì chạm vào món và ghi nhận cho khách.

Lưu ý:

Trường hợp món bị ghi nhầm, chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-cham bên cạnh món và chọn Hủy món.

Trường hợp giảm giá món hoặc tặng món trực tiếp cho khách thì chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-cham và chọn Giảm giá/Món mời.

 • Chạm biểu tượng bieu-tuong-ngoi-tai-ban và tích chọn Giao hàng tận nơi.
 • Khai báo các thông tin giao hàng.

QS-ghi-order-09

 • Chạm vào Đồng ý.
 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-hop-qua để nhập thông tin khách hàng và lựa chọn các chương trình khuyến mại.

 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-gia-theo-khung-gio để chọn giá theo khung giờ áp dụng.

QS-ghi-order-5

 • Tích chọn thông tin thuế GTGT theo thiết lập của nhà hàng tại phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung tab Mua hàng/bán hàng.

QS-ghi-order-22

 • Sau khi ghi order cho khách, chạm vào Cất để lưu order.

Thu tiền từ nhân viên giao hàng

Sau khi nhân viên giao hàng đi giao hàng và nhận tiền từ khách. Thu ngân sẽ thực hiện ghi nhận số tiền khách đưa như sau:

 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-vach và chọn Danh sách order.
 • Chọn trạng thái order là Giao hàng.
 • Chạm vào chức năng bieu-tuong-thu-tien để thu tiền khách đưa.

QS-ghi-order-10

 • Nhập số tiền khách đưa.

QS-ghi-order-11

 • Chạm vào In và Đóng để in hóa đơn và đóng.
 • Hoặc chạm vào Đóng để kết thúc.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan