Hủy order cho khách thì thực hiện thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Hủy order cho khách thì thực hiện thế nào?

Để hủy order cho khách, thực hiện theo các bước sau:

  • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-vach và chọn Danh sách order.
  • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-thung-rac trên order của khách.

QS-huy-order-01

  • Chạm vào để xác nhận.

QS-huy-order-02

QS-huy-order-03

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan