Thiết lập in hóa đơn thông qua kết nối mạng LAN thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập in hóa đơn thông qua kết nối mạng LAN thế nào?

Để thiết lập và in hóa đơn cho khách thông qua máy in kết nối mạng LAN thì thực hiện như sau:

 • Chạm vào biểu tượng dau3gach, chọn Thiết lập.
 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in, bật chức năng Máy in cho thu ngân.
 • Tích chọn Kết nối trực tiếp từ máy tính bảng tới máy in.
 • Chọn Thiết lập máy in LAN và chạm vào Thiết lập.

 • Nhập địa chỉ IP máy in. Xem cách hướng dẫn cách xem và thiết lập địa chỉ IP cho máy in tại đây.

Lưu ý: Wifi kết nối thiết bị di động và máy in phải cùng mạng kết nối.

 • Nhấn Kết nối.
 • Nhấn In thử để xem đã kết nối đến máy in thành công chưa.

 • Chọn khổ giấy hóa đơn.
 • Chọn mẫu in là mẫu 1 hoặc mẫu 2.
 • Lưu ý: Với mẫu in số 2, có thể thiết lập tỉ lệ hóa đơn trên giấy in trong trường hợp hóa đơn in thiếu in nội dung.
 • Trường hợp khách hàng muốn in hóa đơn có chữ tượng hình (tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc..) thì nên chọn mẫu 2.
 • Chọn số lượng liên.

 • Nhập thông tin tên nhà hàng, thông tin nhà hàng.
 • Có thể chọn hiển thị tên nhà hàng hoặc chỉ hiển thị logo hoặc cả 2 trên hóa đơn.

 • Tích chọn những nội dung hiển thị trên hóa đơn phù hợp với nhu cầu của nhà hàng.

 • Nhập thông tin chân hóa đơn.
 • Nếu có sử dụng mẫu phiếu tạm tính thì tích chọn Có sử dụng mẫu phiếu tạm tính.
 • Tích chọn Hiển thị ghi chú Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT khi không tính thuế nếu muốn hiển thị thông tin này trên hóa đơn.

Cập nhật 09/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan