Thu ngân tính và thu tiền cho khách thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân tính và thu tiền cho khách thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Thu ngân tính và thu tiền cho khách ăn uống tại nhà hàng như sau:

 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-vach và chọn Danh sách order.
 • Tại đây, chạm order của khách có nhu cầu thanh toán.

QS-ghi-order-16

 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-hop-qua để nhập thông tin khách hàng và lựa chọn các chương trình khuyến mại.

 • Trường hợp khách hàng thanh toán bằng thẻ Voucher, chạm vào biểu tượng bieu-tuong-voucher và khai báo thông tin thẻ của khách.
  QS-ghi-order-04
 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-gia-theo-khung-gio để chọn giá theo khung giờ áp dụng.
  QS-ghi-order-5
 • Tích chọn thông tin VAT 10% nếu có nhu cầu tính thuế GTGT theo thiết lập của nhà hàng tại phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung tab Mua hàng/bán hàng.

 • Trên màn hình ghi order, chạm vào biểu tượng logo-thu-tien.
 • Hoặc nếu order của khách thanh toán không có phát sinh về khuyến mại, Voucher, thuế GTGT thì trên màn hình Danh sách order, chạm vào biểu tượng bieu-tuong-thu-tien để thu tiền ngay cho khách.

QS-ghi-order-13

 • Nếu khách trả tiền ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Chọn phương thức thanh toán tương ứng.
 • Nhập số tiền khách đưa, chọn theo mệnh giá tiền hoặc chọn theo Gợi ý tiền mặt.
 • Tích chọn ô Khách không lấy tiền thừa hoặc Bớt tiền lẻ cho khách tùy theo trường hợp thực tế.
  QS-ghi-order-06
 • Trường hợp khách nợ (Tính năng chỉ xuất hiện nếu nhà hàng đã tích chọn Cho khách nợ trong phần Thiết lập hệ thống\Thiêt lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng).
  Tích chọn Khách nợ.
 • Khai báo thông tin khách hàng nợ.
 • Chạm Đồng ý.
  QS-ghi-order-07
 • Chạm In & Đóng để in hóa đơn cho khách.
 • Nếu áp dụng thanh toán thẻ thông qua ứng dụng mPoS.vn thì chạm vào bieu-tuong-mpos để thanh toán. Chi tiết xem tại đây.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan