Khách gọi món có yêu cầu thêm trong cách chế biến, thu ngân ghi nhận như thế nào? (CukCuk phục vụ tại bàn) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Thu ngân thực hiện các nghiệp vụ bán hàng
 4. Ghi order
 5. Khách gọi món có yêu cầu thêm trong cách chế biến, thu ngân ghi nhận như thế nào? (CukCuk phục vụ tại bàn)
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Thu ngân (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Bán hàng trên máy tính bảng dành cho Thu ngân
 5. Ghi order
 6. Khách gọi món có yêu cầu thêm trong cách chế biến, thu ngân ghi nhận như thế nào? (CukCuk phục vụ tại bàn)

Khách gọi món có yêu cầu thêm trong cách chế biến, thu ngân ghi nhận như thế nào? (CukCuk phục vụ tại bàn)

Để ghi nhận yêu cầu sở thích phục vụ cho món khi khách có yêu cầu, thực hiện như sau:

 • Nhấn vào món khách có yêu cầu về cách chế biến và chọn sở thích phục vụ cho khách.

 • Trong trường hợp món có nhiều sở thích phục vụ, nhấn Sở thích phục vụ để xem toàn bộ sở thích của món.

 • Tích chọn các sở thích phục vụ khách yêu cầu.

 • Trường hợp sở thích phục vụ chưa có sẵn, nhập sở thích khách yêu cầu và nhấn biểu tượng “+” để thêm nhanh.

 • Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Gửi bếp/bar để gửi món xuống bếp/bar chế biến.

Trường hợp khách có yêu cầu về cách chế biến, tuy nhiên yêu cầu này nhà hàng ít sử dụng, không muốn lưu lại trong danh sách Sở thích phục vụ, thu ngân có thể ghi nhận và gửi yêu cầu này cho bếp/bar như sau:

 • Nhấn vào món khách có yêu cầu, chọn Ghi chú nhanh.

 • Nhập yêu cầu của khách, nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Gửi bếp/bar để gửi món xuống bếp/bar chế biến.

Lưu ý: Trường hợp được quản lý phân thêm vai trò Quản lý thực đơn, thu ngân có thể ghi nhận nhanh sở thích phục vụ có tính giá cho khách, thao tác thực hiện như sau:

 • Nhấn vào món khách yêu cầu sở thích phục vụ, chọn Sở thích phục vụ.
 • Nhập sở thích khách yêu cầu.
 • Nhập số tiền thu thêm, nhấn biểu tượng “+“.

 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 06/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan