Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa...), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Nhân viên ghi order
 4. Trên máy tính bảng
 5. Ghi order
 6. Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Thu ngân
 4. Bán hàng trên máy tính bảng
 5. Ghi order
 6. Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Nhân viên ghi order
 4. Trên điện thoại
 5. Ghi order
 6. Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Nhân viên ghi order
 4. Bán hàng trên thiết bị di động
 5. Ghi order
 6. Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý
 4. Quản lý nhà hàng trên điện thoại
 5. Tính năng mới
 6. R69
 7. Bán hàng
 8. Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Thu ngân
 4. Ghi order
 5. Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order?

Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), làm thế nào để thu ngân/NVPV ghi nhận nhanh các món đó vào order?

Ở quán nhậu, mỗi bàn đều có sẵn 1 số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa…), thu ngân/NVPV muốn ghi nhận nhanh các món đó để không phải mất nhiều thao tác chọn món lặp đi lặp lại khi lập order.

Thực hiện theo các bước sau:

 1. Vào trang quản lý trên web, danh mục thực đơn, thêm món có Loại món là Khác, tích chọn Set mặc định

2. Chọn món ăn/đồ uống/mặt hàng khác vào set này

3. Khi thu ngân/NVPV lập order cho khách, chọn Set mặc định thì các món đã chọn trong set sẽ được chọn sang order

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan