Khách hàng muốn tính tiền riêng từng món thì thực hiện thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách hàng muốn tính tiền riêng từng món thì thực hiện thế nào?

Để tính tiền riêng từng món trên order cho khách hàng, thu ngân thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Tính tiền, nhấn chọn Tính tiền riêng.


  • Nhập số lượng cho từng món tính tiền.


  • Thực hiện Thu tiền hóa đơn.


  • Trên hóa đơn sẽ chỉ còn những món chưa được tính tiền, thực hiện thu tiền các món còn lại trong hóa đơn.


Với hóa đơn tính tiền riêng, khi tính tiền, cần nhập lại các thông tin khách hàng, khuyến mại cho khách.
  • Trường hợp quản lý nhà hàng có yêu cầu xác nhận khi tính tiền riêng, Thu ngân khi tính tiền riêng phần mềm sẽ yêu cầu xác nhận của quản lý
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan