Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?

Để tính và thu tiền trong trường hợp khách vừa thanh toán bằng tiền mặt vừa bằng thẻ, thực hiện thao tác sau:

1. Trên màn hình tính tiền cho order của khách, nhấn biểu tượng .


2. Tại màn hình Thu tiền, thực hiện các thao tác sau:


3. Nhấn Đóng để hoàn tất việc thu tiền.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan