Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?

Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?

Trường hợp khách có nhu cầu muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán tại bàn, để tiết kiệm thời gian cho nhân viên ghi order không phải chạy đến quầy thu ngân lấy hóa đơn cho khách thì nhà hàng nên triển khai máy tính bảng dành cho nhân viên ghi order và thực hiện như sau:
Quản lý nhà hàng thiết lập thông tin nhà hàng.
  • Nhấn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.
  • Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
  • Tại phần Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Bỏ tích chọn Có in phiếu tạm tính.
  • Nhấn Cất.
  • Tại màn hình tính tiền của thu ngân, nhấn Gửi tạm tính.


  • Khi đó, thông tin hóa đơn của khách sẽ hiển thị trên tab Phiếu tạm tính tại màn hình của nhân viên ghi order.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan