Khách thanh toán bằng cả tiền mặt và ZaloPay thì xử lý thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách thanh toán bằng cả tiền mặt và ZaloPay thì xử lý thế nào?

Trong trường hợp khách thanh toán bằng cả tiền mặt và ZaloPay, thu ngân có thể xử lý như sau:

  • Tại màn hình Thu tiền, nhập số tiền khách thanh toán bằng Tiền mặt.
  • Chọn hình thức thanh toán Tiền mặt.

  • Tiếp theo, nhấn chọn hình thức thanh toán ZaloPay.
  • Đưa khách hàng quét mã QRCode trên màn hình thanh toán.
  • Hoặc dùng chức năng In Mã để in mã QRCode cho khách hàng.
  • Sau khi khách hàng thanh toán thành công, màn hình thanh toán sẽ tự động đóng. Nhấn In & Đóng để in hóa đơn cho khách hàng.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan