Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?

Để tách hóa đơn cho khách, thực hiện thao tác sau:

  1. Trên màn hình tính tiền cho order của khách, sau khi tính tiền cho khách xong, nhấn Tách hóa đơn.

   2. Khai báo số lượng hóa đơn muốn tách, tên các khách hàng tương ứng với số lượng hóa đơn muốn tách.

   3. Nhấn Đồng ý.

   4. Chọn món và nhấn để chuyển món đó sang hóa đơn của từng khách hàng tương ứng.


      5. Sau khi thực hiện tách hóa đơn xong, nhấn Cất.

      Cập nhật 17/02/2020

      Bài viết này hữu ích chứ?

      Bài viết liên quan