Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?

Thu ngân được tặng món/giảm giá cho khách (không theo chương trình khuyến mại chung của nhà hàng) nếu quản lý nhà hàng đã tích chọn Cho phép Thu ngân tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền tại phần Thiết lập hệ thống\thiết lập chung ở tab Mua hàng/Bán hàng.

Các thao tác để thêm thông tin Giảm giá/Mời món như sau:

1. Nhấn biểu tượng .

2. Chọn chức năng theo nhu cầu.

 • Nếu chọn Giảm giá, hệ thống cho phép nhập giảm giá theo % hoặc theo số tiền.

    • Nếu chọn Món mời, nhấn + hoặc – để thêm hoặc bớt số lượng mời.

     Lưu ý: Lý do Giảm giá hoặc mời món không được bỏ trống và có thể tự nhập hoặc nhấn chọn từ các lý do đã từng nhập trong hệ thống

     Cập nhật 17/02/2020

     Bài viết này hữu ích chứ?

     Bài viết liên quan