Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?

Khi kiểm két cuối ca, thu ngân phát hiện số tiền mặt thực tế trong két ít hơn số tiền trên sổ sách nguyên nhân là do khách đặt cọc trước khi đến ăn tại nhà hàng. Số tiền ăn thực tế của khách ít hơn số tiền khách đã đặt cọc vì thế nhà hàng trả lại phần tiền khách đưa thừa. Các bước xử lý như sau:

1. Trên màn hình Đóng ca làm việc, thu ngân ghi nhận nguyên nhân chênh lệch trong ô Ghi chú.
2.
Quản lý nhà hàng hoặc kế toán vào nghiệp vụ Quỹ tiền mặt.
3. Tại tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Chi tiền.
4. Trên màn hình mặc định xuất hiện Phiếu chi tiền khác.
5. Thực hiện khai báo các thông tin cần thiết và số tiền chênh lệch cuối ca, nhấn Cất.

Ví dụ:
Khi
kiểm két cuối ca, thu ngân phát hiện số tiền mặt thực tế trong két ít
hơn số tiền trên sổ sách là 168.000 đồng. Nguyên nhân là do trong ca có
trường hợp khách hàng Đỗ Hải Nam có đặt chỗ trước và đưa tiền đặt cọc là
1.000.000 đồng. Khách hàng dùng bữa xong, thu ngân tính tiền hết
842.000 đồng và đã đưa trả lại khách hàng 168.000 đồng.
Trong trường hợp này, làm thế nào để phần mềm phản ánh đúng số dư tiền mặt thực tế của nhà hàng?

1. Thu ngân cần ghi chú lại nguyên nhân chênh lệch trên biên bản bàn giao ca. Nhà hàng xử lý như sau:2. Dựa vào biên bản bàn giao cuối ca của thu ngân, quản lý hoặc kế toán nhà hàng thực hiện các thao tác sau:

  • Vào nghiệp vụ Quỹ tiền mặt.
  • Tại tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Chi tiền.
  • Trên màn hình mặc định xuất hiện Phiếu chi tiền khác.
  • Thực hiện khai báo các thông tin cần thiết và số tiền chênh lệch cuối ca, nhấn Cất.

    Cập nhật 17/02/2020

    Bài viết này hữu ích chứ?

    Bài viết liên quan