Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?

Đối với những hóa đơn có các món áp dụng các mức thuế suất khác nhau, thu ngân có thể xem chi tiết tiền thuế áp dụng cho món như sau:

  • Trên màn hình Tính tiền, nhấn vào thông tin tiền thuế.
  • Phần mềm đã hiển thị các mức thuế suất và tiền thuế áp dụng cho từng món trong hóa đơn.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan