Khai báo nhóm khách hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo nhóm khách hàng

1. Mục đích
Giúp phân loại khách hàng vào các nhóm phù hợp để nhà hàng có thể dễ dàng quản lý, chăm sóc và chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá…
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


3. Các bước thực hiện


Để khai báo nhóm khách hàng, thực hiện như sau:


1. Chọn Danh mục\Nhóm khách hàng. Nhấn Thêm. Khai báo thông tin cần thiết.

  2. Nhóm khách hàng vừa tạo sẽ hiển thị trên màn hình danh sách.

    4. Lưu ý

    Sau khi khai báo xong nhóm khách hàng, có thể thực hiện:

    • Phân loại khách hàng theo nhóm khi khai báo khách hàng.
      • Và thiết lập chương trình khuyến mại theo từng nhóm đối tượng khách hàng.


         Cập nhật 17/01/2020

         Bài viết này hữu ích chứ?

         Bài viết liên quan