Thêm khách hàng vào danh sách - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm khách hàng vào danh sách


1. Mục đích
Giúp khai báo thông tin khách hàng vào phần mềm. Từ thông tin của khách hàng, nhà hàng có thể dễ dàng chăm sóc khách, chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá, cũng như theo dõi công nợ của khách,…
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


3. Các bước thực hiện


Để khai báo khách hàng, thực hiện như sau:


1. Chọn Danh mục\Khách hàng. Nhấn Thêm.

2. Khai báo xong khách hàng, nhấn Cất.

    Cập nhật 17/01/2020

    Bài viết này hữu ích chứ?

    Bài viết liên quan