Lập thực đơn từ thư viện có sẵn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lập thực đơn từ thư viện có sẵn

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo nhanh thực đơn dựa vào danh mục sẵn có từ phần mềm. Thường sử dụng đối với nhà hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm. Phần mềm sẽ tự sinh ra danh sách thực đơn thông dụng tương ứng với Hình thức phục vụ và loại nhà hàng đã được khai báo khi thiết lập Mô hình triển khai ban đầu.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1. Lập thực đơn dựa trên loại nhà hàng có sẵn

Các bước thực hiện
1. Chọn Thực đơn\Chọn từ thư viện.

2. Chọn loại thực đơn phù hợp.
3. Tích chọn món ăn nhà hàng cung cấp.
4. Nhấn Chọn.

3.2. Lập thực đơn không dựa trên loại nhà hàng có sẵn

Các bước thực hiện
 
1. Chọn Thực đơn\Chọn từ thư viện. Sau đó chọn loại nhà hàng là Khác.
2. Chọn các nhóm thực đơn nhà hàng cung cấp.
 
3. Tích chọn món ăn nhà hàng cung cấp.

4. Nhấn Chọn.
4. Lưu ý

 

  • Có thể cập nhật thực đơn bằng cách xuất khẩu danh sách thực đơn từ phần mềm ra file excel, thực hiện cập nhật dữ liệu rồi nhập khẩu lại vào phần mềm. Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.
Cập nhật 28/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan