Lập thực đơn từ thực đơn của nhà hàng khác trong chuỗi - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lập thực đơn từ thực đơn của nhà hàng khác trong chuỗi

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo nhanh thực đơn bằng cách sao chép thực đơn của một nhà hàng khác trong chuỗi. Sử dụng trong trường hợp nhà hàng có nhiều cơ sở kinh doanh và thực đơn của các nhà hàng trong chuỗi giống nhau.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Để khai báo danh sách thực đơn từ một nhà hàng khác, thực hiện như sau:

1. Chọn Thực đơn\Sao chép thực đơn.

2. Lựa chọn Nhà hàng, Loại mónNhóm thực đơn muốn sao chép.
3. Nhấn Tìm kiếm.

4. Tích chọn các món để lựa chọn thực đơn phù hợp với nhà hàng.
5. Thay đổi giá bán của các món trong thực đơn (nếu cần).
6. Nhấn Chọn.

4. Lưu ý

  • Nếu không phải là nhà hàng dạng chuỗi thì sẽ không nhìn thấy tính năng này.
  • Có thể cập nhật thực đơn bằng cách xuất khẩu danh sách thực đơn từ phần mềm ra file excel, thực hiện cập nhật dữ liệu rồi nhập khẩu lại vào phần mềm. Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan